Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W lipcu doradcy zawodowi z Centrum prowadzili warsztaty dla klientów powiatowych urzędów pracy z Kielc, Końskich i Skarżyska-Kamiennej. Spotkania odbyły się w ramach stałej współpracy WUP z urzędami pracy z naszego regionu.

Uczestnicy porady grupowej ,,Stres w poszukiwaniu pracy – jak sobie z nim radzić?” z Kielc i Końskich dowiedzieli się czym jest stres, jak rozpoznać objawy będące skutkiem oddziaływania stresu oraz jakie sposoby wykorzystać, by skutecznie sobie z nim radzić.

Osoby bezrobotne ze Skarżyska-Kamiennej pracowały nad swoją motywacją do działania na warsztatach pn.,,Chcieć to móc – czyli o sztuce motywacji”. W ramach zajęć uczestnicy uczyli się techniki prawidłowego formułowania celów oraz metod pomagających zmobilizować się do ich osiągania.

Podczas warsztatów pn. ,,Profesjonalne i niepowtarzalne – moje dokumenty aplikacyjne”, które odbyły się w kieleckim urzędzie, uczestnicy dowiedzieli się na co zwrócić uwagę pisząc CV i list motywacyjny, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie na przyszłym pracodawcy oraz jak prawidłowo wypełnić formularz aplikacyjny przez Internet.

Zapraszamy na kolejne warsztaty prowadzone przez naszych doradców!

Pozytywne zmiany dotyczące poprawy sytuacji na rynku pracy, również w województwie świętokrzyskim niestety, nie dotyczą wszystkich. Do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji zawodowej należą m.in. osoby niepełnosprawne. Kontynuując cykl spotkań poświęconych wspieraniu rehabilitacji zawodowej tych osób doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 12 czerwca 2019 r. odwiedzili podopiecznych Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej. Podczas spotkania rozmawiano o doświadczeniach uczestników w zakresie podejmowania pracy na chronionym oraz otwartym rynku oraz o tym, jak skutecznie zwiększyć swoje szanse na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. Otrzymali także kompleksową informację dotyczącą sytuacji na lokalnym i świętokrzyskim rynku pracy. Doradcy zawodowi położyli szczególny nacisk na zagadnienia związane z pomocą urzędów pracy skierowaną do osób niepełnosprawnych.

 W dniu 14 czerwca 2019 r. doradcy zawodowi spotkali się z uczniami Branżowej Szkoły I stopnia numer 8 z Oddziałami Specjalnymi w Kielcach. Podczas zajęć dyskutowano nad znaczeniem pracy w życiu człowieka oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Uczestnicy planujący zdobycie doświadczenia zawodowego, zainteresowani byli informacjami o warunkach zatrudnienia w Zakładach Pracy Chronionej, a także na otwartym rynku pracy. Zapoznali się także z nowymi przepisami ułatwiającymi otwieranie własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami uczestników tematyka dot. perspektyw podjęcia pracy na otwartym rynku pracy będzie kontynuowana podczas kolejnych spotkań.

Czy inżynier potrzebuje pomocy podczas szukania pracy? Wiele osób zapewne jest przekonanych, że nie ma takiej potrzeby. Na dzisiejszym rynku pracy to praca szuka inżyniera, a nie odwrotnie. A jednak, spotkania ze studentami Politechniki Świętokrzyskiej przekonały nas, że zainteresowanie studentów kierunków technicznych informacjami/poradami związanymi z podjęciem pracy jest równie duże jak na innych uczelniach.   

Z jakich internetowych portali z ofertami pracy korzystać? A może dziś dostępne są już bardziej skuteczne sposoby dotarcia do wymarzonego pracodawcy? Jak zrobić dobre „pierwsze wrażenie” z pomocą profesjonalnego CV? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Czym może nas zaskoczyć rekruter? Na takie i podobne pytania podczas konsultacji organizowanych na Politechnice Świętokrzyskiej w I półroczu br. udzielali odpowiedzi doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Możliwość indywidualnego omówienia przyszłych planów zawodowych i uzyskania informacji odnośnie zasad skorzystania z form pomocy oferowanych przez Urzędy Pracy np. dotacji  na własną firmę czy „bonu na zasiedlenie - sprawiły, że porady doradców zawodowych spotkały się z dużym zainteresowaniem przyszłych inżynierów.

Zapraszamy ponownie na nasze stoiska w przyszłym roku akademickim!

W ramach współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Pińczowie (29 maja br.) Busku - Zdroju (4 czerwca br.) oraz Jędrzejowie (7 czerwca br.) doradcy zawodowi z WUP w  Kielcach przeprowadzili spotkania informacyjne pn. „Własna firma – zrób to z głową!”. Adresatem były osoby bezrobotne z poszczególnych powiatów zainteresowane sprawdzeniem się w roli przedsiębiorcy. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak „krok po kroku” założyć własną firmę - od momentu powstania pomysłu na biznes po zatrudnienie pracowników. Otrzymali pakiet informacji dotyczących: formalności urzędowych, form prawnych, podatków, źródeł finansowania działalności. Zapoznali się także z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nowymi regulacjami zawartymi w „Konstytucji Biznesu”. Ważnym elementem spotkania było także przedstawienie elementów i zasad opracowania biznesplanu, potrzebnego m.in. w pozyskaniu środków „na start”. Pracownicy przedstawili także procedury związane z rejestracją firmy, informacje dotyczące instytucji otoczenia biznesu oraz przydatne strony internetowe. Przyszli przedsiębiorcy uzyskali także informację gdzie i w jakiej wysokości można otrzymać wsparcie finansowe na uruchomienie własnej firmy.  

Uczestnicy zadawali wiele pytań dot. zagadnień podatkowych, księgowych, kwalifikowalności zakupów planowanych w ramach przyszłej działalności oraz możliwości wykorzystania dotacji pozyskanych z różnych źródeł

Na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w dniu 3 czerwca br. doradcy zawodowi WUP w Kielcach spotkali się z osobami bezrobotnymi z powiatu włoszczowskiego. Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie sytuacji na rynku pracy oraz możliwości podjęcia pracy zgodnie z preferencjami uczestników. Prowadzący zwrócili uwagę, iż sukces w znalezieniu satysfakcjonującego zatrudnienia zależy od kilku czynników, m.in. znajomości swoich mocnych i słabych stron, wiedzy nt. rynku pracy oraz stosowania skutecznych metod poszukiwania pracy. Dużo uwagi poświęcono omówieniu zapotrzebowania na określone zawody i umiejętności. W tym celu prezentowane były wyniki badań statystycznych w ujęciu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie poszukiwania ofert pracy w powiecie włoszczowskim oraz oceny własnych szans na otrzymanie pracy.

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pińczowie w dniu 29 maja br. doradcy zawodowi z WUP w Kielcach przeprowadzili spotkanie informacyjne pn. „Własna firma – zrób to z głową!”. Adresatem były osoby bezrobotne zainteresowane sprawdzeniem się w roli przedsiębiorcy. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak „krok po kroku” założyć własną firmę - od momentu powstania pomysłu na biznes po zatrudnienie pracowników. Otrzymali pakiet informacji dotyczących: formalności urzędowych, form prawnych, podatków, źródeł finansowania działalności. Zapoznali się także z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nowymi regulacjami zawartymi w „Konstytucji Biznesu”. Ważnym elementem spotkania było także przedstawienie elementów i zasad opracowania biznesplanu, potrzebnego m.in. w pozyskaniu środków „na start”. Pracownicy przedstawili także procedury związane z rejestracją firmy, informacje dotyczące instytucji otoczenia biznesu oraz przydatne strony internetowe. Przyszli przedsiębiorcy uzyskali także informację gdzie i w jakiej wysokości można otrzymać wsparcie finansowe na uruchomienie własnej firmy.  

Uczestnicy zadawali wiele pytań dot. zagadnień podatkowych, księgowych, kwalifikowalności zakupów planowanych w ramach przyszłej działalności oraz możliwości wykorzystania dotacji pozyskanych z różnych źródeł.

W ramach wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 28 maja br. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej spotkali się z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

Uczestnicy WTZ rozmawiali z doradcami o tym co motywuje ich do pracy i jakie korzyści przynosi zatrudnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Wspólnie zastanawialiśmy się czego oczekują od kandydatów pracodawcy oraz jakie cechy powinien posiadać dobry pracownik.

Celem spotkania było przede wszystkim kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy i zwrócenie uwagi na korzyści jakie niosą ze sobą aktywność i samodzielność. Doradcy wskazywali także podopiecznym Warsztatu możliwości  i sposoby poszukiwania zatrudnienia zarówno na chronionym jak i otwartym rynku pracy.

Ze względu na zainteresowanie tematyką spotkania i duże potrzeby w zakresie wspierania aktywności zawodowej uczestników planujemy kolejne warsztaty dedykowane podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W dniu 24 maja 2019 r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy udzielali informacji i porad wszystkim chętnym, którzy poszukiwali wsparcia w zakresie poszukiwania pracy w krajach UE/EOG, sieci EURES oraz bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą. Doradca i asystent EURES instruowali także, jak korzystać z wyszukiwarki ofert pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES oraz z Centralnej Bazy Ofert Pracy. Osoby odwiedzające stanowisko mogły również dowiedzieć się więcej na temat warunków życia i pracy w krajach UE/EOG.

Podczas dyżuru osoby bezrobotne i poszukujące pracy poznały nowoczesne metody poszukiwania zatrudnienia oraz narzędzia umożliwiające poszukiwanie w Internecie ofert pracy w kraju i za granicą. Łącznie podczas dyżuru i spotkania informacyjnego porad udzielono 14 osobom.

Jak odnaleźć się na rynku pracy, jakie formy pomocy dostępne są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, kto może pomóc w znalezieniu zatrudnienia? – na te i podobne pytania odpowiadali doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej podczas zorganizowanego w dniu 23 maja 2019 r. spotkania informacyjnego z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Kielcach.
Przygotowując się do opuszczenia murów szkoły, uczniowie mieli możliwość poznania swoich umiejętności, a nawet skonfrontowania ich w realnym środowisku pracy. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami zdobytymi m.in. w zakładach pracy chronionej. Rozmawiano także o metodach poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Doradcy CIZ zaprezentowali formy wsparcia, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. W związku z tym, iż zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, w przyszłości planowane są kolejne.

Życzymy wszystkim realizacji swoich planów zawodowych.

Strona 1 z 2

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo