Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017

Jak co roku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprosiło uczniów i studentów do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. W tym roku ogłoszone przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej hasło OTK brzmi: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje!”.

Chcemy zapoznać uczestników naszych spotkań z istotą kompetencji stanowiących kluczowe pojęcie w procesie budowania kariery. Globalizacja, nieustanne zmiany i innowacyjność rynku pracy sprzyjają pracownikom posiadającym nie tylko talent i predyspozycje, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności oraz stale aktualizowaną wiedzę z zakresu swojego zawodu.

Podczas tegorocznych spotkań pracownicy Centrum podzielą się aktualną wiedzą nt. świętokrzyskiego rynku pracy i poszukiwanych przez pracodawców kompetencji, pomogą zainteresowanym zdobyciem doświadczenia za granicą oraz wskażą, gdzie można znaleźć pomoc i jak skorzystać z nowoczesnych narzędzi ułatwiających budowanie kariery zawodowej.

Życzymy wszystkim uczestnikom zdobycia kompetencji najbardziej poszukiwanych na rynku pracy! 

Poniedziałek
16.10.2017

1. „Dziś uczeń, jutro pracownik – o znaczeniu kompetencji” - warsztaty doradcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas warsztatów uczniowie poznają znaczenie niezwykle ważnego na współczesnym rynku pracy, pojęcia, jakim są kompetencje. Co to znaczy „być kompetentnym”, jak stać się osobą kompetentną, czym różnią się talenty i predyspozycje od kompetencji.
8.00 - 14.00 Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie.
2. „Kompetencje czyli co?” happening na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w godz. 9.00 – 16.00.
3. Sonda wśród studentów PŚK „ Co to są kompetencje?”  godz. 9.00- 14.00

Wtorek
17.10.2017

1. „Dziś uczeń, jutro pracownik – o znaczeniu kompetencji” - warsztaty doradcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas warsztatów uczniowie poznają znaczenie niezwykle ważnego na współczesnym rynku pracy, pojęcia, jakim są kompetencje. Co to znaczy „być kompetentnym”, jak stać się osobą kompetentną, czym różnią się talenty i predyspozycje od kompetencji.
8.50 – 11.00 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego.
2. „Ja na europejskim na rynku pracy  - spotkanie informacyjne
Podczas spotkania studenci poznają narzędzia umożliwiające poszukiwanie ofert pracy za granicą z wykorzystaniem Internetu - wyszukiwarkę Centralna Baza Ofert Pracy oraz Europejskie Portal Mobilności Zawodowej EURES.

9.50 –11.20 sala klubowa ENERGIS, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
3. „Kompetentny przedsiębiorca – jak założyć własną firmę”  – warsztat skierowany do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

  1. 11.40 – 13.10 sala klubowa ENERGIS, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Środa
18.10.2017

„Zbadaj swoje kompetencje metodą AD/DC”- warsztat skierowany do osób zainteresowanych poznaniem nowoczesnego narzędzia rekrutacyjnego Assessment Center. 

11.30 –13.30  sala klubowa ENERGIS, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Czwartek
19.10.2017

„Zainteresowanie, wiedza, talent – mój kapitał na przyszłość” zajęcia dla uczniów gimnazjum integracyjnego poświecone omówieniu predyspozycji decydujących o wyborze dalszej ścieżki kariery. 
09.00 – 14.00  Zespól Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach.

Piątek
20.10.2017

1. Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
2. „Biblioteka kariery” - indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi
Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i doradcą EURES, podczas których osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, pozyskać informacje związane z poszukiwaniem pracy w kraju i za granicą.
11.30 – 15.00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo