Wydrukuj tę stronę

Własna firma – zrób to z głową!

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pińczowie w dniu 29 maja br. doradcy zawodowi z WUP w Kielcach przeprowadzili spotkanie informacyjne pn. „Własna firma – zrób to z głową!”. Adresatem były osoby bezrobotne zainteresowane sprawdzeniem się w roli przedsiębiorcy. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak „krok po kroku” założyć własną firmę - od momentu powstania pomysłu na biznes po zatrudnienie pracowników. Otrzymali pakiet informacji dotyczących: formalności urzędowych, form prawnych, podatków, źródeł finansowania działalności. Zapoznali się także z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nowymi regulacjami zawartymi w „Konstytucji Biznesu”. Ważnym elementem spotkania było także przedstawienie elementów i zasad opracowania biznesplanu, potrzebnego m.in. w pozyskaniu środków „na start”. Pracownicy przedstawili także procedury związane z rejestracją firmy, informacje dotyczące instytucji otoczenia biznesu oraz przydatne strony internetowe. Przyszli przedsiębiorcy uzyskali także informację gdzie i w jakiej wysokości można otrzymać wsparcie finansowe na uruchomienie własnej firmy.  

Uczestnicy zadawali wiele pytań dot. zagadnień podatkowych, księgowych, kwalifikowalności zakupów planowanych w ramach przyszłej działalności oraz możliwości wykorzystania dotacji pozyskanych z różnych źródeł.