Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Spotkanie informacyjne pn. „Wracam na rynek pracy – co muszę wiedzieć”

Na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w dniu 3 czerwca br. doradcy zawodowi WUP w Kielcach spotkali się z osobami bezrobotnymi z powiatu włoszczowskiego. Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie sytuacji na rynku pracy oraz możliwości podjęcia pracy zgodnie z preferencjami uczestników. Prowadzący zwrócili uwagę, iż sukces w znalezieniu satysfakcjonującego zatrudnienia zależy od kilku czynników, m.in. znajomości swoich mocnych i słabych stron, wiedzy nt. rynku pracy oraz stosowania skutecznych metod poszukiwania pracy. Dużo uwagi poświęcono omówieniu zapotrzebowania na określone zawody i umiejętności. W tym celu prezentowane były wyniki badań statystycznych w ujęciu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie poszukiwania ofert pracy w powiecie włoszczowskim oraz oceny własnych szans na otrzymanie pracy.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo