Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzki Urząd Pracy, realizując zadania samorządu województwa wynikające z art. 8, ust.1, pkt. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 149), od 2010 roku prowadzi we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy woj. świętokrzyskiego badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje wśród pracodawców w regionie.Zabrane w trakcie badania informacje dotyczą liczby nowych miejsc pracy, jakie zamierzają w najbliższym czasie utworzyć pracodawcy w regionie wraz ze wskazaniem najbardziej poszukiwanych zawodów i umiejętności.

Badanie to jest ważnym uzupełnieniem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, którego celem jest pokazanie relacji pomiędzy kierunkami kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych a potrzebami rynku pracy. Służą one również usprawnianiu pośrednictwa pracy dzięki informacjom o planowanych przyjęciach do pracy w perspektywie kolejnego roku.

Opracowania dostępne są w zakładce "opracowania własne - Badania i i analizy rynku pracy"

 

 

barometrMetodologię badania wypracowali Szwedzi w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w ramach szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy. W 2007 roku „Barometr zawodów” zaadaptowali pracownicy publicznych służb zatrudnienia z południowo-zachodniej Finlandii. Od tego czasu rozwinęli oni metodologię i z powodzeniem wypromowali wyniki tak, że badaniem objęto wszystkie regiony kraju.

Barometru zawodów - prognoza na 2018 (III edycja badania)

2018 - Tablica z podziałem wg powiatów

Barometr zawodów - prognoza na 2017
dla województwa świętokrzyskiego i powiatów (II edycja badania)

2017 - Tablica z podziałem wg powiatów

Barometr zawodów - prognoza na 2016
dla województwa świętokrzyskiego i powiatów (I edycja badania)
 

Wyniki badania dostępne są w serwisie www.barometrzawodow.pl

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton