Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

to wydział Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która pomaga klientom
w podejmowaniu decyzji zawodowych

JEŻELI:

  • zastanawiasz się nad wyborem zawodu
  • chcesz lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia
  • szukasz odpowiedniego zatrudnienia
  • chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje
  • podejmowane przez Ciebie próby znalezienia pracy nie powiodły  się
  • masz problem z napisaniem życiorysu i listu motywacyjnego
  • chcesz się dobrze zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • masz pomysł na uruchomienie własnej firmy, ale nie wiesz od czego zacząć

 

SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY ZAWODOWEGO!

 


 Szczególnie polecamy konsultacje z psychologiem, w trakcie których będziesz miał możliwość skorzystać z profesjonalnych testów psychologicznych. Pozwolą Ci one określić potencjał intelektualny, osobowość oraz predyspozycje i zainteresowania zawodowe.


 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
świadczy bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego na terenie województwa.

Z naszej oferty mogą skorzystać osoby uczące się, pracujące i poszukujące pracy,
 bez względu na miejsce zamieszkania.

Do korzystania z naszych usług zapraszamy również pracodawców.

 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo