Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Punkt informacyjny

Uruchomiono w WUP w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  • Punkt Informacyjny, w którym pracownicy będą udzielać informacji w zakresie uzyskania bezzwrotnej pomocy w związku z ochroną miejsc pracy  (pokój  nr 11),
  • telefon informacyjny – 41 36 41 648.
Więcej w tej kategorii: Informator »

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo