Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

Wojewódzki Urząd Pracy, realizując zadania samorządu województwa wynikające z art. 8, ust.1, pkt. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 149), od 2010 roku prowadzi we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy woj. świętokrzyskiego badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje wśród pracodawców w regionie.Zabrane w trakcie badania informacje dotyczą liczby nowych miejsc pracy, jakie zamierzają w najbliższym czasie utworzyć pracodawcy w regionie wraz ze wskazaniem najbardziej poszukiwanych zawodów i umiejętności.

Badanie to jest ważnym uzupełnieniem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, którego celem jest pokazanie relacji pomiędzy kierunkami kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych a potrzebami rynku pracy. Służą one również usprawnianiu pośrednictwa pracy dzięki informacjom o planowanych przyjęciach do pracy w perspektywie kolejnego roku.

Opracowania dostępne są w zakładce "opracowania własne - Badania i i analizy rynku pracy"

 

 

2019 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2019 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2019 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2019 roku

2018 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2018 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2018 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku

2017 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2017 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2017 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

2016 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2016 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2016 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2016 roku

2015 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2015 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2015 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2015 roku

2014 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2014 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2014 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2014 roku

2013 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2013 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2013 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2013 roku

2012 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2012 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2012 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2012 roku

2011 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2011 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2011 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2011 roku

2010 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2010 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2010 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2010 roku

2009 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2009 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2009 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2009 roku

2008 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2008 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2008 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2008 roku

2007 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2007 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2007 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2007 roku

 

 

2019 I II  III IV  V    

 
 

 
2018 I II III IV V VI VII  VIII  IX  X  XI  XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
W informacjach miesięcznych nie wprowadzono
korekty GUS dotyczącej stopy bezrobocia.
Zmiany wynikające z korekty GUS prezentowane są
w poniższych zestawieniach statystycznych
.

 

Strona 31 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo