Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 30.04.2018 r. wyniosła 46.367 osoby, w tym: 

6.070 bezrobotnych do 25 roku życia (13,1%)     38.898 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,9%)
24.106 bezrobotnych kobiet (52,0%)   7.469 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,1%)
25.780 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,6%)   3.036 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,5%)

Stopa bezrobocia na koniec marca 2018 roku osiągnęła poziom 9,1%, a w kraju osiągnęła 6,6%

 

 

2018 I II  III                  
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
W informacjach miesięcznych nie wprowadzono
korekty GUS dotyczącej stopy bezrobocia.
Zmiany wynikające z korekty GUS prezentowane są
w poniższych zestawieniach statystycznych
.

 

2018 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2018 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2018 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku

2017 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2017 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2017 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

2016 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2016 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2016 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2016 roku

2015 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2015 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2015 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2015 roku

2014 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2014 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2014 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2014 roku

2013 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2013 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2013 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2013 roku

2012 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2012 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2012 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2012 roku

2011 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2011 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2011 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2011 roku

2010 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2010 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2010 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2010 roku

2009 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2009 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2009 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2009 roku

2008 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2008 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2008 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2008 roku

2007 rok

Stopa bezrobocia w Polsce w 2007 roku

Stopa bezrobocia w województwach w 2007 roku

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2007 roku

 

handel zielona ohp wrota logo buton