Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 30.06.2018 r. wyniosła 43.056 osoby, w tym: 

5.612 bezrobotnych do 25 roku życia (13,0%)     36.044 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,7%)
22.890 bezrobotnych kobiet (53,2%)   7.012 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,3%)
23.924 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,6%)   2.882 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,7%)

Stopa bezrobocia na koniec maja 2018 roku osiągnęła poziom 8,4%, a w kraju osiągnęła 6,1%

 

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton