Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolencje

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 30.12.2018 r. wyniosła 44.118 osoby, w tym: 

5.996 bezrobotnych do 25 roku życia (13,6%)     36.768 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,3%)
23.233 bezrobotnych kobiet (52,7%)   7.350 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,7%)
24.993 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,7%)   2.781 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,3%)

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2018 roku osiągnęła poziom 8,3%, a w kraju osiągnęła 5,8%

 

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton