Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.07.2017 r. wyniosła 47.897 osoby, w tym: 

6.612 bezrobotnych do 25 roku życia (13,8%)     40.249 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (84,0%)
25.065 bezrobotnych kobiet (52,3%)   7.648 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,0%)
26.554 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,4%)   3.221 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,7%)

Stopa bezrobocia na koniec lipca 2017 roku osiągnęła poziom 9,1%

 

handel zielona ohp wrota logo buton