Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.08.2018 r. wyniosła 43.424 osoby, w tym: 

5.805 bezrobotnych do 25 roku życia (13,4%)     36.435 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,9%)
23.664 bezrobotnych kobiet (54,5%)   6.989 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,1%)
24.225 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,8%)   2.945 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,8%)

Stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2018 roku osiągnęła poziom 8,2%, a w kraju osiągnęła 5,8%

 

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton