Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.10.2018 r. wyniosła 41.946 osoby, w tym: 

5.856 bezrobotnych do 25 roku życia (14,0%)     35.444 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (84,5%)
22.542 bezrobotnych kobiet (53,7%)   6.502 bezrobotnych z prawem do zasiłku (15,5%)
23.494 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,0%)   2.794 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,7%)

Stopa bezrobocia na koniec września 2018 roku osiągnęła poziom 8,1%, a w kraju osiągnęła 5,7%

 

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton