Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 30.11.2017 r. wyniosła 45.504 osoby, w tym: 

6.539 bezrobotnych do 25 roku życia (14,4%)     38.448 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (84,5%)
23.952 bezrobotnych kobiet (52,6%)   7.056 bezrobotnych z prawem do zasiłku (15,5%)
25.532 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,1%)   2.998 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,6%)

Stopa bezrobocia na koniec października 2017 roku osiągnęła poziom 8,6%

 

handel zielona ohp wrota logo buton