Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 30.09.2017 r. wyniosła 46.812 osoby, w tym: 

7.130 bezrobotnych do 25 roku życia (15,2%)     39.756 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (84,9%)
24.823 bezrobotnych kobiet (53,0%)   7.056 bezrobotnych z prawem do zasiłku (15,1%)
25.922 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,4%)   3.128 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,7%)

Stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2017 roku osiągnęła poziom 9,1%

 

handel zielona ohp wrota logo buton