Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.08.2019 r. wyniosła 41.122 osoby, w tym: 

5.295 bezrobotnych do 25 roku życia (12,9%)     34.171 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,1%)
22.643 bezrobotnych kobiet (55,1%)   6.951 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,9%)
23.208 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,4%)   2.671 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,5%)

Stopa bezrobocia na koniec lipca 2019 roku osiągnęła poziom 7,6%, a w kraju osiągnęła 5,2%

 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo