Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 30.04.2018 r. wyniosła 46.367 osoby, w tym: 

6.070 bezrobotnych do 25 roku życia (13,1%)     38.898 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,9%)
24.106 bezrobotnych kobiet (52,0%)   7.469 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,1%)
25.780 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,6%)   3.036 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,5%)

Stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2018 roku osiągnęła poziom 8,7%, a w kraju osiągnęła 6,3%

 

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton