Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.05.2019 r. wyniosła 41.601 osoby, w tym: 

5.216 bezrobotnych do 25 roku życia (12,5%)     34.620 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,2%)
21.995 bezrobotnych kobiet (52,9%)   6.981 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,8%)
23.304 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,0%)   2.755 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,6%)

Stopa bezrobocia na koniec maja 2019 roku osiągnęła poziom 7,8%, a w kraju osiągnęła 5,4%

 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo