Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 28.02.2018 r. wyniosła 49.592 osoby, w tym: 

6.860 bezrobotnych do 25 roku życia (13,8%)     41.414 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,5%)
25.230 bezrobotnych kobiet (50,9%)   8.187 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,5%)
27.814 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,1%)   3.240 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,5%)

Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2018 roku osiągnęła poziom 9,3%, a w kraju osiągnęła 6,9%

 

handel zielona ohp wrota logo buton