Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.10.2019 r. wyniosła 40.172 osoby, w tym: 

5.514 bezrobotnych do 25 roku życia (13,7%)   33.733 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (84,0%)
21.730 bezrobotnych kobiet (54,1%)   6.439 bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,0%)
22.741 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,6%)   2.652 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,6%)
 
Stopa bezrobocia na koniec września 2019 roku osiągnęła poziom 7,7%, a w kraju osiągnęła 5,1%

 

 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo