Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zakłady Aktywności Zawodowej


WYKAZ ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

LP.

NAZWA

INSTYTUCJA PROWADZĄCA

ADRES

TEL/E-MAIL

MIASTO KIELCE

1.

Zakład Aktywności Zawodowej

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

siedziba: 
ul. Olszewskiego 21,
25-663 Kielce
rehabilitacja: 
ul. Krakowska 89,
25-701 Kielce

tel. 41 27 87 238
kom. 533 030 207
zaz.smaczek@wp.pl

2.


Zakład Aktywności Zawodowej

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Wesoła 52A,
25-363 Kielce

tel. 41 368 10 28
kielce@caritas.pl

POWIAT KONECKI

3.

Zakład Aktywności zawodowej


Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski
w Kielcach

ul. Krzywa 1,
26-200 Końskie

tel. 41 372 23 91
zaz.konskie@op.pl

 

POWIAT STARACHOWICKI

4.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

jednostka organizacyjna
Starostwa Powiatu Starachowickiego

siedziba: Styków,
ul. Świętokrzyska 125
27-230 Brody
oddział:
Kałków, Godów 48a 
27-225 Pawłów

tel. 41 272 17 26
pzazstykow@wp.pl

Źródło: opracowano na bazie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i wywiadów telefonicznych (stan na lipiec 2016 r.)

Więcej w tej kategorii: « Kluby Integracji Społecznej

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo