Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

PROJEKT ,,KRAJOWA KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA WSPIERAJĄCA OSOBY GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE W POWROCIE NA RYNEK PRACY I JAKO WARTOŚCIOWYCH PRACOWNIKÓW

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w odpowiedzi na prośbę o upowszechnienie informuje, że:
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST w okresie od listopada 2013 do września 2014 roku organizuje krajową kampanię informacyjno-promocyjną wspierającą osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy. Kampania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL (Prorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

Celem projektu jest upowszechnienie zasady równych szans kobiet i mężczyzn w środowisku osób niesłyszących oraz zmniejszenie negatywnych postaw prezentowanych wobec niesłyszących przez pracodawców.

  • W ramach projektu przygotowane zostały filmy w Polskim Języku Migowym zawierające m. in. informacje dotyczące poruszania się po rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia.
  • Autorzy projektu przewidują również powstanie filmów adresowanych do instytucji publicznych i pracodawców ukazujące osoby niesłyszące jako wartościowych pracowników, gotowych do podjęcia zatrudnienia w takim samym zakresie jak osoby zdrowe.

Filmy można obejrzeć na stronie www.glusitv.pl

  • Stowarzyszenie oferuje także pomoc doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. Osoby niesłyszące zainteresowane wsparciem mogą skontaktować się ze specjalistą za pomocą kamerki internetowej ooVoo (nick: res-gest_glusitv.pl).
  • Więcej informacji na temat projektu można uzyskać u Organizatora:

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych
RES-GEST
ul. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów
Tel./fax 17 852-92-33
e-mail: regest.rownosc.@wp.pl
www.glusitv.pl/rownosc

 Plakat 1     ulotka-1

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton