Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Informacje zawodowe to zbiór wiedzy niezbędnej zarówno podczas planowania drogi zawodowej, jak i poszukiwania zatrudnienia. Najczęściej korzystają z nich osoby wybierające zawód lub specjalizację, zamierzające uzupełnić kwalifikacje lub zmieniające profesję.

Klienci Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej mogą korzystać z informacji zawodowych poprzez:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach gromadzi, aktualizuje i udostępnia swoim klientom informacje o:

 1. zawodach i specjalnościach;
 2. rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;
 3. zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
 4. szkołach i instytucjach szkoleniowych;
 5. stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
 6. metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 7. sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 8. zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 9. stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 10. warunkach świadczenia pracy;
 11. warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 12. projektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

Nasi klienci mają do dyspozycji salę wyposażoną w 10-stanowisk komputerowychz dostępem do Internetu. Stwarza ona możliwość samodzielnego poszukiwania ofert pracy zamieszczonych w sieci, sporządzenia i wydrukowania dokumentów aplikacyjnych, a także korzystania z poczty elektronicznej.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo