Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Informacja zawodowa jest to zbiór wiedzy niezbędnej w planowaniu drogi zawodowej, poszukiwaniu zatrudnienia i adaptacji zawodowej. Najczęściej korzystają z niej osoby wybierające zawód lub specjalizacje, zamierzające uzupełnić kwalifikacje zawodowe lub zmieniające profesje.

Do dyspozycji klientów jest sala z 10-stanowiskami komputerowymi z dostępem Internetu. Stwarza ona możliwość samodzielnego poszukiwania ofert pracy zamieszczonych w sieci, sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, a także korzystania z poczty elektronicznej.

Informacje Zawodowe

W obecnych czasach szybkiego tempa zmian i wysokiego poziomu nieprzewidywalności nawet specjalistom trudno jest określić trendy na rynku pracy, jakie będą dominować w okresie dłuższym niż 3-5 lat. Nowe profesje pojawią się bowiem już nie co kilka lat, ale co kilka miesięcy. Zachodzące zmiany związane są przede wszystkim z rozwojem nowoczesnych technologii, stylem życia oraz wyzwaniami demografii.

Także sam rynek pracy zmienia swój charakter – staje się bardziej globalny, interdyscyplinarny, konkurencyjny. Sprostanie tym wyzwaniom, wiąże się z koniecznością nieustannego rozwoju, podnoszenia kompetencji i zdobywania nowych umiejętności zawodowych.

Często osoby planujące dalszy rozwój zawodowy, a także poszukujące zatrudnienia, mają problemy z określeniem zakresu obowiązków oraz wymagań związanych z daną profesją. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom postanowiliśmy przybliżyć zainteresowanym charakterystyki poszukiwanych, a stosunkowo nowych zawodów.

Prezentowane opisy zawodów zostały opracowane przez doradców zawodowych na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych m.in.: publicznych służb zatrudnienia (www.mpips.gov.pl, www.psz.praca.gov.pl, www.wybierzstudia.nauka.gov.pl, www.doradca.praca.gov.pl, www.zielonalinia.gov.pl), stron uczelni i szkół wyższych oraz portali zajmujących się nauką (www.studia.net, www.kierunki.net, www.eurostudent.pl,) i pracą (www.praca.gazeta.plwww.pracuj.pl, www.goldenline.pl, www.pl.linkedin.com, www.prawo.money.pl).

Nazwy oraz kody opisanych zawodów zgodne są z:

1. Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2014 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 227) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000227 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

 

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas informacje o zawodach będą pomocne i staną się dla Państwa inspiracją przy planowaniu przyszłej kariery zawodowej.

 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo