Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Informacja zawodowa

Informacja zawodowa jest to zbiór wiedzy niezbędnej w planowaniu drogi zawodowej, poszukiwaniu zatrudnienia i adaptacji zawodowej. Najczęściej korzystają z niej osoby wybierające zawód lub specjalizacje, zamierzające uzupełnić kwalifikacje zawodowe lub zmieniające profesje.

Indywidualne korzystanie ze zbiorów informacji zawodowej odbywa się często poprzez tzw. samoinformację, która polega na umożliwieniu klientowi wolnego dostępu do zbiorów i samodzielnego z nich korzystania.

Informację zawodową indywidualną można świadczyć poprzez bezpośredni kontakt z doradcą zawodową z klientem lub na odległość. W tym przypadku osoba zgłasza potrzebę pomocy przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Inną formą udzielania informacji zawodowych są spotkania grupowe, które mają na celu przedstawienie informacji zawodowej większej liczbie osób.

Więcej w tej kategorii: Baza i zasoby informacyjne »

handel zielona ohp wrota logo buton