Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019.300, t.j. ze zm.) w 2019 r. wynosi 142 950 zł. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 04 grudnia 2018 r. pozycja 1185).

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo