Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA

W związku z planowanym w III dekadzie czerwca br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć nowy kierunek kształcenia w szkole - prosimy o składanie wniosków o zaopiniowanie nowego kierunku kształceniado Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13 czerwca 2016 r.Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo