Wydrukuj tę stronę

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA

W związku z planowanym w III dekadzie czerwca br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć nowy kierunek kształcenia w szkole - prosimy o składanie wniosków o zaopiniowanie nowego kierunku kształceniado Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13 czerwca 2016 r.Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.