Wydrukuj tę stronę

WUP W GRONIE NAJLEPSZYCH!

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, za działania podejmowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2015”, nagrodzony został dyplomem uznania. Nasz Urząd znalazł się w gronie 9 instytucji wyróżnionych w kategorii „Praca” spośród wszystkich 123, które nadesłały raporty z realizacji ubiegłorocznego OTK.  
Komisja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, oceniająca najciekawsze przedsięwzięcia, doceniła nasze starania w propagowaniu idei całożyciowego doradztwa zawodowego. Pracując na co dzień z uczestnikami rynku pracy, rozumiemy jak ważna jest właściwa decyzja odnośnie wyboru kierunku kształcenia czy konkretnego zawodu. Dlatego też staramy się, wykorzystując ciekawą i atrakcyjną formę naszych działań, docierać szczególnie do młodych ludzi - przyszłych pracowników, a Ogólnopolski Tydzień Kariery jest do tego doskonałą okazją.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Partnerom-współrealizatorom oraz uczestnikom OTK, z którymi wspólnie osiągnęliśmy ten sukces.