Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

O realizacji projektów POWER na spotkaniu dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował 4 października spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty dla młodzieży z grupy NEET w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kierownik Wydziału Rynku Pracy, Waldemar Bujała, rozpoczął od informacji podsumowujących obecny stan wdrażania zarówno POWER-a, jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Pracownicy oddziałów zajmujących się projektami, na poszczególnych etapach ich wdrażania, przygotowali prezentacje dotyczące zasad rozliczania, monitorowania i przeprowadzania kontroli, które zamieszczono poniżej. Zaproszone osoby miały okazję wymienić się doświadczeniami, podzielić swoimi wątpliwościami, problemami i skonsultować je z pracownikami WUP.
Wojewódzki Urząd Pracy cyklicznie organizuje spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów wdrażanych programów operacyjnych.

Do pobrania prezentacje przedstawiane na spotkaniu:

STAN WDRAŻANIA PROGRAMÓW W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 - 2020

Zasady przeprowadzania kontroli i najczęściej występujące nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach POWER

Istotne kwestie dotyczące wskaźników i sprawozdawczości w projektach realizowanych w ramach PO WER

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność rozliczanych w ramach POWER

 

IMGP6497  IMGP6499

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton