Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolence 1

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY NA KADENCJĘ OBEJMUJĄCĄ LATA 2017-2021

Fotolia 2190870 Subscription XLZgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Marszałek Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Uprawnione podmioty - o wojewódzkich strukturach działające na terenie województwa - wskazane w art. 23 ust. 2 ww. ustawy, mogą pisemne zgłaszać kandydatów wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacją potwierdzającą osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Zgłoszenia należy składać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86,   25-561 Kielce (z dopiskiem na kopercie ,,Wojewódzka Rada Rynku Pracy”) w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r.

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacją potwierdzającą osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.
Załącznik 2 – Wypis z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Kielce, dnia 22 listopada 2016 r.

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton