Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY REAGUJE NA PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE URZĘDÓW PRACY

Kierunki planowanej przez Rząd reformy systemu realizacji polityki rynku pracy wywołują zaniepokojenie ze strony instytucji rynku pracy, jak również podmiotów partnerskich. W dniu 14 czerwca bieżącego roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Kielcach przyjęła stanowisko, w którym ustosunkowuje się do planowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian, jak również proponuje konkretne rozwiązania prowadzące do usprawnienia mechanizmów skutecznej polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Tym samym Wojewódzka Rada Rynku Pracy dołącza do coraz szerszego grona podmiotów i instytucji, które sprzeciwiają się centralizacji struktury urzędów pracy i ograniczenia kompetencji samorządów w zakresie szeroko rozumianej polityki rozwoju regionalnego. Prezentujemy treść Stanowiska Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 14 czerwca 2017 roku oraz Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiotowej kwestii. Argumenty i postulaty podniesione w treści Stanowiska znalazły uznanie wśród członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kielcach, która własnym Stanowiskiem poparła inicjatywę. Stanowisko Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kielcach

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton