Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu POWER

W związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną założenia konkursowe oraz podstawowe zasady wynikające z Regulaminu konkursu.

Informujemy, że w trakcie spotkania zostaną również przedstawione istotne informacje na temat rynku pracy w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodzieży. Tematyka ta odpowiada specyfice konkursu i może stanowić przydatne źródło informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku, weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej projektu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86. Zgłoszenia należy przekazywać na adres z.podgorska@wup.kielce.pl oraz telefonicznie pod nr 41 36 41 622.

Formularz zgłoszeniowy.

Program spotkania

Więcej w tej kategorii: « Zmiany w Programie Rodzina 500+

handel zielona ohp wrota logo buton