Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Najnowsze zmiany wytycznych i dokumentów programowych – zapraszamy na spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną założenia konkursowe oraz podstawowe zasady wynikające z Regulaminu konkursu.

Spotkanie połączone będzie z warsztatami dotyczącymi procedur prawidłowej realizacji projektów. Zostaną omówione m.in. ostatnie zmiany wytycznych i dokumentów programowych. Zaprezentowane zostaną również wyniki kontroli realizacji projektów oraz najczęściej występujące nieprawidłowości.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86.
Zgłoszenia należy przekazywać na adres d.fecek@wup.kielce.pl oraz telefonicznie pod nr 41 36 41 622 do 15września br.
Prosimy zgłaszać maksymalnie 2 przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie i rozliczanie projektów.

W załączeniu:

Program spotkania      

Formularz zgłoszeniowy

handel zielona ohp wrota logo buton