Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W dniu 22 grudnia br. urząd będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku (piątek) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach będzie nieczynny.Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1666 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).
Dzień wolny od pracy dla pracowników WUP, jest ekwiwalentem za święto przypadające w innym dniu niż niedziela (tj. 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości; sobota).

handel zielona ohp wrota logo buton