Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Ruszają pożyczki na założenie firmy i zatrudnianie bezrobotnych

Kwoty udzielane w formie pożyczek na preferencyjnych warunkach to 87 tysięcy złotych lub 25 tys. złotych. O 87 tysięcy mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich oraz wyższych (I i II stopnia) w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy nie pracują, a także osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy. O 25 tysięcy złotych wnioskować mogą przedsiębiorcy chcący zatrudnić osoby bezrobotne. W pierwszym przypadku pożyczka udzielana jest na 7 lat, natomiast 25 tysięcy złotych należy spłacić w ciągu trzech lat.
Pożyczek udziela Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, które wygrało przetarg Banku BGK. Program organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegóły znajdują się pod linkiem 

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton