Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniu 25 września br. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego złożonych przez szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego.
  3. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.
  4. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo