Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

We wrześniu – bezrobocie „w dół”

O 536 osób zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w stosunku do sierpnia bieżącego roku. Najsilniejszy, procentowy spadek bezrobocia nastąpił w powiecie włoszczowskim (19,3%), buskim (15,9%) i sandomierskim (14,9%). Wzrost bezrobocia nastąpił jedynie w powiecie opatowskim (+2,7%). Obecnie w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostaje 42.888 bezrobotnych. To o 3.924 osoby mniej, niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w regionie wynosi 8,1% (w kraju - 5,7%).
Region wciąż pozostaje mocno zróżnicowany pod względem poziomu bezrobocia w poszczególnych powiatach. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się w powiecie skarżyskim (15,6%), opatowskim (13,2%), ostrowieckim (11,1%), koneckim (10,9%) oraz kieleckim (10,7%). Najniższa – w powiecie buskim (3,5%), mieście Kielce (5,3%), włoszczowskim (5,5%), sandomierskim (6,3%) oraz pińczowskim (6,6%).
Prawo do zasiłku przysługuje niewielkiej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych – jest ich zaledwie 6.534, co stanowi 15% wszystkich bezrobotnych w województwie. Ponad połowę z nich stanowią osoby długotrwale bezrobotne (51,3% ogółu), tj. pozostające w rejestrach ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Działania aktywizacyjne podejmowane przez powiatowe urzędy pracy wobec tych osób przynoszą jednak widoczne rezultaty. Długotrwale bezrobotnych jest o 11,5% mniej, niż przed rokiem.
Bez kwalifikacji zawodowych pozostaje ponad 11 tysięcy bezrobotnych. Bez pracy pozostają głównie absolwenci szkół zawodowych i osoby posiadające wykształcenie na poziomie gimnazjalnym i niższym. Łącznie te dwie grupy stanowią 46% ogółu bezrobotnych. Dyplomami wyższych uczelni legitymuje się 17% zarejestrowanych.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo