Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Porozumienie o współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nawiązał współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych. Płaszczyzną porozumienia jest projekt „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

W ramach partnerstwa WUP i IBE będą wspierać wzajemne działania skierowane dla odbiorców rynku pracy, przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia i pracodawców. Jednym z zadań Instytutu Badań Edukacyjnych jest prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), który to stanowi odpowiedz na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Wprowadzenie ZRK ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa pracowników na rynku pracy – w tym systemie większe znaczenie mają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy. Rejestr jest platformą zawierającą informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Współpraca pomiędzy WUP i IBE poprzez cykl spotkań pozwoli dotrzeć z informacjami na temat systemu do grup zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji: począwszy od pracowników, pracodawców, instytucje rynku pracy, doradców zawodowych przez osoby poszukujące pracy aż po jednostki samorządu terytorialnego czy związki zawodowe.

Porozumienie podpisali Beata Gawęcka-Ajchel z IBE i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo