Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI AGENCJI ZATRUDNIENIA

Wzorem lat ubiegłych Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące obowiązujących przepisów i procedur związanych z funkcjonowaniem agencji zatrudnienia. Uczestniczyło w nim 40 przedstawicieli agencji zatrudnienia działających na terenie naszego województwa.

Zagadnienia merytoryczne dotyczące rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prezentował pracownik naszego Urzędu. Szczegółowo omówiono tematykę z zakresu agencji zatrudnienia, w tym formularz informacji o działalności, który agencje zatrudnienia składają za rok poprzedni.

Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy omówił kwestie związane z przestrzeganiem prawa pracy przez agencje zatrudnienia, w szczególności przepisy dotyczące stosunku pracy i innych świadczeń z niego wynikających.

Ponadto gościliśmy przedstawicielki Regionalnego Centrum Rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Panią Beatę Gawęcką-Ajchel i Panią Annę Zuszek, które przedstawiły założenia i cele Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień, uczestnicy dodatkowo korzystali z indywidualnych konsultacji osób prezentujących poszczególne zagadnienia.

Prezentacja dotycząca rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo