Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

40 milionów na mikropożyczki

100 tysięcy złotych, blisko zerowe oprocentowanie i 7 lat na spłatę – to warunki na jakich KSWP udziela mikropożyczek na otwarcie własnej firmy.

Mogą z nich skorzystać osoby bezrobotne, które ukończyły 29 lat, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) czy bierne zawodowo, zamieszkujące województwo świętokrzyskie. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, wsparcie kierowane jest do osób z pierwszym lub drugim profilem pomocy. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tysięcy złotych, a maksymalny okres spłaty to 84 miesiące. Dodatkowo możliwa jest 12-sto miesięczna karencja w spłacie. Pieniądze można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne (w tym na środki transportu, składniki majątku trwałego), koszty remontów, na środki obrotowe oraz inne np. reklamę czy koncesje.

Mikropożyczek udziela Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami ze wsparcia skorzysta niemal poł tysiąca osób. Na ten cel przeznaczone jest 40 mln złotych.

Mikropożyczki udzielane są w ramach projektu „Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego na podstawie umowy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. KSWP jest Pośrednikiem Finansowym BGK.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo