Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

PRACA WAKACYJNA W NIEMCZECH W 2019 r. DLA UCZNIÓW, STUDENTÓW I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze naborze do pracy wakacyjnej w Niemczech w roku 2019.
O pracę wakacyjną ubiegać się mogą pełnoletni uczniowie, studenci oraz poszukujący pracy. Osoby zainteresowane powinny posiadać znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 (niższy średniozaawansowany).
Oferowana praca wakacyjna to praca pomocnicza w hotelarstwie, gastronomii lub przy sprzątaniu.

Wymagane dokumenty:

Komplet dokumentów należy przesłać najpóźniej do dnia 28.05.2019 r. pocztą tradycyjną na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy / EURES
ul. Wyspiańskiego 15, pok. 14
65-036 Zielona Góra
albo e-mailem na adres: a.uberman@wup.zgora.pl lub a.bajon@wup.zgora.pl

W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy w terminie 7 dni obligatoryjne złożyć  formularz rezygnacji i wysłać go na wyżej podane adresy e-mailem lub pocztą tradycyjną.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo