Wydrukuj tę stronę

Broszura „O Unii Europejskiej - sieci, informacje, porady”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przygotowało broszurę zawierają dane teleadresowe oraz krótkie opisy sieci i punktów informacyjnych zajmujących się tematyką Unii Europejskiej.

Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach i aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Punkty informacyjne UE organizują debaty, szkolenia, lekcje europejskie oraz spotkania tematyczne, współpracują z instytucjami administracji publicznej, samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, a także z innymi sieciami informacyjnymi. Oferują bezpłatne praktyki dla studentów i absolwentów kierunków społecznych i europejskich. Dysponują publikacjami dotyczącymi instytucji i polityki UE, które można bezpłatnie otrzymać.

Każda osoba zainteresowana działalnością UE oraz poszukująca informacji na tematy unijne może bezpośrednio zwrócić się do Punktów w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Broszura do pobrania