Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Na stulecie Publicznych Służb Zatrudnienia - Wyróżnienie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

W roku 2019 upływa 100 lat od momentu, w którym na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 r. powołano państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Tę datę uznaje się za moment powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Z tej okazji, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta gala z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Nagrodzono najbardziej wyróżniające się urzędy pracy, wśród których znalazł się Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nagrodę odebrał Dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk.

"Niewiele jest instytucji, które mają tak długą historię swojego funkcjonowania. Urzędy pracy mają teraz zupełnie nowe wyzwania" – podkreślała minister Elżbieta Rafalska w swoim wystąpieniu inauguracyjnym. W 1992 r. na jednego pracownika powiatowego urzędu pracy przypadało 307 bezrobotnych. Pod koniec 2017 r. liczba ta zmalała do 56 osób. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach znajduje się w krajowej czołówce urzędów najskuteczniej wykorzystujących środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasz region zajmuje I miejsce w zakresie kontraktacji realizacji działań z zakresu promocji trwałego zatrudnienia (Cel Tematyczny 8), których osią są działania wdrażane przez WUP. Osiągając na koniec 2018 roku poziom 66% wykorzystania alokacji na lata 2014 – 2020, znacznie przekroczyliśmy średnią dla województw, wynoszącą 54%.

Osiągnięty przez WUP wysoki poziom kontraktacji i certyfikacji środków w ramach Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego umożliwi otrzymanie środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Środki te stanowią premię za wysoki poziom realizacji programów Unii Europejskiej w odniesieniu do poszczególnych osi priorytetowych. Spełnione zostały wszystkie warunki określone w tzw. Ramie Wykonania, co umożliwi m.in. ogłoszenie, jeszcze w tym roku, dodatkowego konkursu na projekty dotujące nowopowstające działalności gospodarcze.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo