Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolence 1

Komunikat dla dyrektorów szkół.

 

W związku z planowanym w ostatniej dekadzie lutego br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia - prosimy o składanie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego br.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

 

.

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton