Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

WUP zaprezentował ofertę szkoleniową dla przedsiębiorców

Podczas konferencji zorganizowanej w ostatni dzień lutego 2019 r. przez Urząd Marszałkowski, przedsiębiorcy z naszego województwa zapoznali się z szeroką ofertą wsparcia dla ich firm w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. Wojewódzki Urząd Pracy zaprezentował ofertę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, jaką jest Baza Usług Rozwojowych.


Spotkanie otworzyli wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz poseł na sejm RP Michał Cieślak. W swoich przemowach docenili ciężką pracę przedsiębiorców, która stanowi trzon gospodarki. Przedstawione zostały także kierunki i priorytety wydatkowania środków unijnych, z których korzystać będą mogli przedsiębiorcy w najbliższych latach.


Uczestnicy konferencji dowiedzieli się o voucherach na profesjonalne usługi doradcze oraz praktyczną naukę zawodu, o których mówił Grzegorz Orawiec – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Przemysław Janiszewski przybliżył zasady konkursów ogłaszanych w 2019 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Następnie Aleksandra Marcinkowska – dyrektor Departamentu Wdrażania EFS poruszyła zagadnienia dotyczące finansowania staży i praktyk zawodowych w ramach organizowanych konkursów w 2019 r. Kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy WUP – Paweł Lulek zapoznał przedsiębiorców z funkcjonowaniem Bazy Usług Rozwojowych i aktualną ofertą Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Natalia Załużna mówiła o programie Inteligentny Rozwój skierowany do MŚP.


Przedsiębiorcy chętnie korzystali ze wspólnego punku informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz dwóch operatorów BUR – SIPH i ŚCITT, gdzie otrzymywali kompleksową pomoc doradczą.

Galeria

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo