Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Projekt REACTIVATE – wsparcie dla poszukujących pracy i pracodawców

REACTIVATE to unijny program, który ma pomóc obywatelom państw UE, w wieku powyżej 35 roku życia w znalezieniu zatrudnienia, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju Unii Europejskiej, a także wsparcie pracodawców (MŚP) w znalezieniu odpowiedniego kandydata do pracy.


Program REACTIVATE opiera się na wsparciu ze strony krajowych służb zatrudnienia – w zakresie informacji, poszukiwania pracy, naboru i finansowania – zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla firm zainteresowanych zatrudnianiem pracowników spoza własnego kraju.

W ramach projektu, kandydat do pracy w wieku powyżej 35 lat może otrzymać do 2 000 euro na:
•    potwierdzenie kwalifikacji zawodowych,
•    szkolenie językowe
•    oraz podróż w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzkę do kraju, w którym podejmuje pracę.

Polski pracodawca z sektora MŚP, w przypadku zatrudnienia kandydata z innego kraju Unii Europejskiej, może otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 520 euro na pokrycie kosztów szkolenia w miejscu pracy lub na wsparcie integracyjne dla nowego pracownika.

Aby ułatwić kontakt pomiędzy kandydatami do pracy a pracodawcami, powstał bezpłatny portal dostępny na stronie internetowej: http://reactivate.wsei.eu/pl/ W portalu może się zarejestrować zarówno pracodawca zgłaszający ofertę pracy jak i osoba poszukująca pracy.

Partnerem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI).
Wszystkie pytania można kierować do zespołu:
Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI
Tel. 81 749-32-27
Magda Janiak magda.janiak@wsei.lublin.pl
Eryka Musur eryka.musur@wsei.lublin.pl

Więcej informacji:
Strona projektu: http://reactivate.wsei.eu/pl/
European Commission: https://ec.europa.eu/eures/public/pl/reactivate-emp
Website WSEI: https://www.wsei.lublin.pl/projekty-rozwojowe/projekty-miedzynarodowe/reactivate/
Facebook Reactivate: https://www.facebook.com/Reactivate-709792119209274/
Linkedin Reactivate: https://www.linkedin.com/groups/13579881
https://www.youtube.com/watch?v=bWCPOKnXxQw

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo