Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

ŚWIĘTOKRZYSKIE URZĘDY PRACY NAGRODZONE PRZEZ MINISTRA

Nagrody za wyróżniającą się działalność i osiągnięcia w dziedzinie efektywności zatrudnieniowej, współpracy z pracodawcami oraz skutecznej obsługi migracyjnej trafiły do aż pięciu powiatowych urzędów pracy z naszego regionu. Z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda odebrali je dyrektorzy PUP w Skarżysku – Kamiennej, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich oraz Kazimierzy Wielkiej. Nastąpiło to podczas konferencji zorganizowanej 24 kwietnia przez Ministerstwo w Filharmonii Rzeszowskiej.

Nasze województwo przedstawiło również swoje osiągnięcia w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Prezentacja przygotowana przez Pawła Lulka reprezentującego Wojewódzki Urząd Pracy oraz Tomasza Krzyżańskiego – prezesa kieleckiej Fundacji Challenge Europe od lat wspierającej osoby niewidome i słabowidzące spotkała się z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem uczestników oraz przedstawicieli Ministerstwa.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom powiatowych urzędów pracy za udział w konferencji a wszystkim nagrodzonym składany gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju rynku pracy naszego regionu.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo