Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

WYKAZ ZAWODÓW, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA

Informujemy, iż Uchwała nr 354/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim” została opublikowana w dniu 26 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 1967.

Jednocześnie traci moc Uchwała nr 3495/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”.


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo