Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

BEZROBOCIE W ŚWIĘTOKRZYSKIM DALEJ SPADA

Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym liczba bezrobotnych w naszym województwie zmniejszyła się o 1.995 osób. Obecnie w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostaje 42.547 bezrobotnych – to o 3.820 (8,2%) mniej, niż w kwietniu ubiegłego roku. Bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich powiatach – największy spadek o 10,6% nastąpił w powiecie buskim oraz o 7,3% w powiecie staszowskim.

Przyczyną spadku bezrobocia, obok czynników sezonowych, jest wzrost liczby trwałych miejsc pracy w wyniku rosnącej koniunktury gospodarczej w kraju oraz nowe inwestycje w regionie. Cztery decyzje o wsparciu przedsiębiorców na inwestycje o wartości maksymalnej blisko 230 mln zł (co najmniej 120 nowych miejsc pracy) wydała od początku roku Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice; zakład produkujący profile aluminiowe dla budownictwa powstaje w Jędrzejowie, włączonym do Krakowskiej Strefy Ekonomicznej (ponad 60-cio milionowa inwestycja ma zatrudnić docelowo 400 pracowników). Proces rekrutacji rozpoczął już Główny Urząd Miar, który przystępuje do budowy swojej nowej siedziby na terenie Kielc. Miejsca pracy generują także nowe obiekty handlowo – usługowe, których znaczna liczba powstaje na terenie wszystkich powiatów.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bazując na danych Eurostatu, Polska znalazła się wśród 5 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem 3,4%. Taką samą wartość osiągnęły także Węgry. Zgodnie z szacunkami Eurostatu liczba osób bezrobotnych w Polsce w marcu br. wyniosła 580 tys. wobec 593 tys. miesiąc wcześniej. W 2018 roku w marcu było to 652 tys. osób.

Najniższą stopę bezrobocia we wszystkich krajach UE odnotowano w Czechach (1,9%), Niemczech (3,2%) oraz w Holandii (3,3%). Najwyższą natomiast zaobserwowano w Grecji (18,5% -  dane za styczeń 2019 r.), oraz w Hiszpanii (14 %).

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo