Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Nauka przez zabawę, czyli konkurs dla szkół pn. „uDOSTĘPniacze”

Skierowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z całej Polski. Cel to uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na tematy potrzeb osób, które na co dzień mają problemy w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami) oraz barier z jakimi muszą się zmierzać w otaczającej przestrzeni.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie rozwiązania służącego likwidacji barier. Uczniowie powinni pracować zespołowo pod kierownictwem nauczycieli.

Do udziału w konkursie szkoły mogą się zgłaszać do 18.06.2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://udostepniacze.miir.gov.pl/

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo