Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Komunikat dla dyrektorów szkół

W związku z planowanym w ostatnim tygodniu czerwca br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia - prosimy o składanie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca br.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Kielcach w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo