Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Ogłoszenie wyników dla konkursu Działania 10.2

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria ostatniego konkursu w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do realizacji rekomendowanych zostało 8 projektów, z których już wkrótce skorzysta co najmniej 650 osób długotrwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Pierwsze nabory uczestników rozpoczną się już w III kwartale tego roku, a skorzystać będzie można z atrakcyjnych, bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych połączonych ze stażami u pracodawców. Szczegółowe informacje już wkrótce.
 
Link do listy rankingowej: http://rpows.wup.kielce.pl/images/RPSW.10.02.01-IP.01-26-245-19/lista_rankingowa_konkurs_nr_RPSW.10.02.01_IP_01_26_245_19.pdf

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo