Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Koniec z ustalaniem profilu bezrobotnego

Powiatowe urzędy pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego. Wynika to z nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W praktyce oznacza to skrócenie czasu w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej.  Szczegóły tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/szybsza-pomoc-z-urzedu-pracy.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo