Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Przydatne strony internetowe

Portale zawierają oferty pracy, informacje o pracodawcach, artykuły dotyczące metod poszukiwania pracy, procesów rekrutacyjnych czy dokumentów aplikacyjnych i umożliwiają przeszukiwanie ofert pracy według regionów i branż, a także zamieszczenie własnego ogłoszenia. Niektóre z nich posiadają zakładki umożliwiające umieszczenie swojego CV w specjalnych bazach, a pracodawcom przeszukiwanie ich według różnych kryteriów wyboru kandydatów.
Poniższy wykaz stron jest elementarnym zasobem dla osób poszukujących pracy, ma też za zadanie zainspirować do samodzielnego poszukiwania informacji o rynku pracy z wykorzystaniem sieci. Należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie w sieci oraz o korzystaniu ze sprawdzonych i pewnych źródeł informacji. Przy poszukiwaniu ofert pracy przez Internet warto skoncentrować swoją  uwagę na stronach publicznych służb zatrudniania, gdyż dają one gwarancję, iż przedstawione informacje są zgodne z rzeczywistością.

Internetowy serwisy pracy i kariery:

 
Przykładowe portale branżowe:

www.sep.com.pl - Stowarzyszenie Elektryków Polskich

portal.pti.org.pl- Polskie Towarzystwo Informatyczne

www.remontuj.pl - Branża budowlano - wykończeniowa

www.polalarm.com.pl - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”

www.zgpzitb.org.p - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

www.skwp.pl/ - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

www.spb-pba.org.pl - Stowarzyszenie Polskich Barmanów

www.sitg.pl - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – SITG

www.psrwn.pl -  Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – PSRWN

www.space.biz.pl - Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

www.znp.edu.pl - Związek Nauczycielstwa Polskiego

Instytucje rynku pracy:

www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.psz.praca.gov.pl - Serwis informacyjny urzędów pracy

stor.praca.gov.pl/portal/#/ris - Rejestr Instytucji Szkoleniowych

stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz - Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia

www.pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy

www.ohp.pl - Ochotnicze Hufce Pracy

www.swietokrzyskie.pro - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

www.wup.kielce.pl - Wojewódzki Urząd Pracy


Doradztwo zawodowe i informacje o rynku pracy:

www.psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca - Informacje o zawodach

www.psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-specjalnosci - Klasyfikacja zawodów i specjalności

www.eurodoradztwo.praca.gov.pl - Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego

www.kwalifikacje.gov.pl - Zintegrowany System Kwalifikacji: ZSK

www.ore.edu.pl -  Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.sdsiz.com.pl - Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych

www.zielonalinia.gov.pl - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia

www.rynekpracy.org - Portal Instytucji Rynku Pracy

www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny

barometrzawodow.pl/ - Barometr zawodów

www.sedlak.pl/portal-wynagrodzenia - Portal poświęcony problematyce płac

www.rynekpracy.pl - Portal o rynku pracy


Wsparcie psychologiczne:

www.psychologia.edu.pl - Instytut Psychologii Zdrowia

www.stopdepresji.pl - Strona poświęcona problemowi depresji

www.ptp.org.pl - Polskie Towarzystwo Psychologiczne

www.profilaktyka.com - Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji świadczy bezpłatne usługi w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

www.mzppp.pl - Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach

www.morawica.com.pl - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Serwisy społecznościowe:

Biznesowe portale społecznościowe, na których można m. in. umieścić własną wizytówkę zawodową, nawiązać kontakty z osobami z branży, zamieścić informację o poszukiwaniu pracy.


Bazy firm i instytucji w Polsce i województwie świętokrzyskim:


Przydatne strony internetowe dotyczące zatrudnienia za granicą:

https://ec.europa.eu/eures - EURES – Europejski Portal Mobilności zawodowej
https://eures.praca.gov.pl/ - Polska  strona europejskiej sieci EURES
www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia
www.ec.europa.eu/solvit/index_pl.html - SOLVIT – internetowa sieć rozwiązywania problemów
www.handelludzmi.pl - Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
www.ec.europa.eu/ploteus - PLOTEUS – portal o możliwościach kształcenia w Europie
http://euroguidance.pl - Euroguidance – promuje mobilność, pomagając w lepszym zrozumieniu możliwości dostępnych obywatelom Europy w UE.
www.aiesec.pl - AIESEC – organizacja, której głównym założeniem jest zwiększanie zrozumienia kulturowego i współpracy międzynarodowej poprzez program wymiany praktyk.
https://nawa.gov.pl/ - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
https://www.enic-naric.net - Sieć ENIC/ NARIC – uznawalność wykształcenia
www.eurodesk.pl - Eurodesk – program informacyjny dla młodzieży
www.powroty.gov.pl - Portal dla Polaków planujących powrót do kraju
https://seasonalwork.nl/pl/ - Portal oferujący pracę sezonową w Holandii


Przydatne strony internetowe wsparcie ze środków unijnych:

www.europa.eu - Portal Unii Europejskiej. Zawiera m.in. regulacje prawne, informacje o instytucjach unijnych.
www.funduszeeuropejskie.pl - Portal Funduszy Europejskich
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl -Serwis Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
http://power.wup.kielce.pl - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
http://rpows.wup.kielce.pl/ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
    
  

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo