Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Odszedł Wicedyrektor WUP Cezary Mielczarz

Z trudnym do wyrażenia bólem zawiadamiamy o śmierci Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Pana Cezarego Mielczarza. Zmarł nagle 2 lipca. Od początków kariery zawodowej związany z Publicznymi Służbami Zatrudnienia, a od 18 lat Wicedyrektor naszego Urzędu. Wspaniały przełożony, nieoceniony Kolega i Współpracownik. Autor i pomysłodawca wielu inicjatyw służących rozwojowi pośrednictwa pracy, lepszej i skuteczniejszej służby osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Wyróżniający się sumiennością i odpowiedzialnością w każdej sprawie, którą realizował i nadzorował. Od wielu lat, jako Radny Miasta i Gminy Chęciny, służył lokalnej społeczności, angażując się w rozwój i pomoc współmieszkańcom. W latach 2010 – 2014, jako Przewodniczący Rady Miasta Chęciny, angażował się i wspierał kluczowe inwestycje i projekty. Zawsze służył dobrą radą i pomocą. Wiele osób korzysta i będzie korzystać z Jego dorobku zawodowego, doświadczenia i profesjonalizmu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Z Rodziną i Przyjaciółmi dzielimy niewysłowiony żal i smutek

 


 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Pana Cezarego Mielczarza, Wicedyrektora Urzędu Pracy w Kielcach. W imieniu członków Wojewódzkiej Rady Rynku pragniemy wyrazić wdzięczność za wieloletnią współpracę, która zawsze oparta była na rzetelności i sumienności. Był dla nas wspaniałym Współpracownikiem i Kolegą. Zapamiętamy Go jako człowieka oddanego i w pełni zaangażowanego w wypełnianie swoich obowiązków w strukturach Publicznych Służb Zatrudnienia. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodnicząca i członkowie
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo