Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Ruszyła rekrutacja do jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat na rok szkolny 2019/2020.

Do OHP przyjmowana jest w szczególności młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej pochodząca z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.

Wykwalifikowana kadra pomoże każdemu uczestnikowi uzupełnić wykształcenie oraz doradzi w zaplanowaniu kariery zawodowej.

Uczestnicy OHP realizują zarówno kształcenie teoretyczne (w szkołach branżowych), jak i praktyczne (u pracodawców oraz w warsztatach szkoleniowych OHP).

Najbardziej potrzebujący mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostek stacjonarnych, w których zapewnione mają bezpłatną całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są w każdej z jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz znajdują się na stronie internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo