Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Ruszają nowe projekty dla długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia

Kursy, szkolenia, staże – startują nowe nabory bezrobotnych po 30-stce z naszego województwa. Na aktywizację pozostających bez pracy przeznaczone zostało 9 764 437,63 zł. Podpisanie umów z realizatorami wyłonionymi w drodze konkursowej w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego umożliwiło otwarcie naborów uczestników do projektów.

Z kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje skorzystać mogą wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne, które ukończyły 30 lat. Aby przystąpić do projektu należy zgłosić się bezpośrednio do realizatora. Miejsc wystarczy dla co najmniej 617 uczestników. Poniżej znajduje się lista instytucji realizujących projekty: Lista Realizatorów

Szczegółowe informacje na temat nowych projektów przekazane zostały 17 lipca br. na konferencji prasowej z udziałem Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik. Beneficjenci odebrali ponadto z rąk Pani Wicemarszałek podpisane umowy. Wicedyrektor WUP Teodora Jagiełło podkreśliła znaczenie wieloletniego doświadczenia w realizowaniu projektów nakierowanych na aktywizację bezrobotnych przez beneficjentów wyłonionych w konkursie. W trakcie konferencji przedstawiono również najświeższe doniesienia ze świętokrzyskiego rynku pracy, między innymi stan bezrobocia oraz zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo