Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I FORM DZIAŁANIA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZAWODOWYCH, POSZUKIWANIU PRACY LUB PODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE OFERUJĄCE WSPARCIE W ZAKRESIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo