Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

SZKOŁY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE

I.    Szkoły ponadpodstawowe.  


1. Wykaz szkól i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego.

 

- Końskie

- Ostrowiec Świętokrzyski

- Pińczów

- Busko - Zdrój

- Starachowice

- Staszów

- Kazimierza Wielka

- Kielce

- Opatów

- Sandomierz

- Skarżysko- Kamienna

- Włoszczowa

- Powiat Kielecki

- Jędrzejów

 


2. Rankingi szkół. Wyniki matur.


II.    Szkoły wyższe.

1. Szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne, działające na terenie województwa świętokrzyskiego oraz kierunki kształcenia

2. Opisy kierunków studiów i oferty edukacyjnej uczelni publicznych i niepublicznych.

http://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard
https://www.otouczelnie.pl/s/studia
https://studia.studentnews.pl/
https://kierunkistudiow.pl/kierunki
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=171
https://www.kierunki.net/o-kierunkach-studiow
Nietypowe kierunki studiów
UJK oferta kształcenia


3. Studia za granicą

Studia za granicą to marzenie wielu młodych ludzi. Jest to nieocenione doświadczenie i wielka przygoda, które bez wątpienia zaowocują w przyszłości. To niepowtarzalna okazja, aby zdobyć nową wiedzę, poznać ludzi z całego świata oraz zacząć płynnie mówić w języku obcym. Do takiego wyjazdu należy się jednak odpowiednio przygotować. Wiąże się on z wieloma pytaniami. Gdzie najlepiej studiować za granicą? Jakie są wymagania zagranicznych uczelni? Jak się odpowiednio przygotować?

Przydatne strony internetowe i artykuły.

http://www.studiazagranica.pl/
http://naukazagranica.pl/przydatne-strony.html
https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts/studia-za-granica/wskazowki
https://studiazagranica.info/wp-content/uploads/2015/01/Studia-za-granic%C4%85.pdf
http://biznes.pap.pl/pl/news/partnership/info/1730086,studia-za-granica-na-wyciagniecie-reki-poradnik-%28centrum-prasowe%29
https://www.kastu.pl/
https://www.ef.pl/pg/studia-za-granica/

III.    Instytucje szkoleniowe – w myśl polskiej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną.

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy wojewódzki urząd pracy.

1. Rejestr Instytucji szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych i ich ofercie. Pozwala osobom zainteresowanym podniesieniem kwalifikacji zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać racjonalnego wyboru.
Rejestr Instytucji Szkoleniowych zawiera m.in.:

  • dane teleadresowe i informację o formie organizacyjnej instytucji szkoleniowej,
  • informację o posiadaniu certyfikatu jakości usług,
  • opis tematyki szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych,
  • orientacyjne ceny kursów,

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

2. Baza Usług Szkoleniowych

Wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników – to największy kapitał każdego przedsiębiorcy. Zwłaszcza teraz, gdy bezrobocie jest na niskim poziomie, a prawie połowa firm boryka się ze znalezieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. Inwestowanie w kadry bywa jednak kosztowne i nie każdy przedsiębiorca jest w stanie taki ciężar udźwignąć. Tu z pomocą przychodzi Baza Usług Rozwojowych skierowana do firm sektora MŚP.  

Baza usług rozwojowych
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

http://wup.kielce.pl/baza-us%C5%82ug-rozwojowych

3. Wykaz kursów oferowanych przez instytucje szkoleniowe działające w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego

1. załącznik
2. https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/praca/szkolenia-i-kursy-zawodowe

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo