Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

WŁĄCZAMY SIĘ W AKCJĘ „EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW”

Od 14 do 25 października trwa tegoroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu promocję kształcenia i podnoszenie standardów współpracy ze środowiskiem pracodawców. Nasz Urząd, jak co roku, włącza się w to przedsięwzięcie. Pracodawców, którzy planują zatrudnienie pracowników z państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polaków przebywających za granicą w tych państwach, zapraszamy do kontaktu. Zainteresowanym podmiotom oferujemy indywidualne konsultacje z doradcą EURES w siedzibie urzędu lub u pracodawcy.


Sieć EURES kojarzona jest głównie z usługami w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz informowania o warunkach życia i pracy w krajach zachodniej Europy. Mobilność pracowników jest jednak szansą dla wszystkich, także dla polskich pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby z innych krajów Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Rekrutacja w Europie jest jednym z rozwiązań, z których korzysta coraz więcej firm. Może to zapewnić zatrudnienie najlepszych kandydatów na określone stanowiska pracy.


Pracodawcom, którzy mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników z pomocą przychodzi powołana przez Komisję Europejską sieć EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia), która w 2019 r. obchodzi 25-lecie istnienia na poziomie europejskim. EURES świadczy m.in. usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy poprzez wspieranie pracodawców przed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim.


Usługi EURES dla pracodawców są ogólnodostępne i bezpłatne w przypadku świadczenia ich przez publiczne służby zatrudnienia (Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy) i Ochotnicze Hufce Pracy.


Oferta pomocy sieci EURES dla pracodawców:

  • możliwość zamieszczenia oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.eu, dostępnym dla wszystkich obywateli UE/EFTA (w tym celu należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy albo zarejestrować ofertę pracy elektronicznie na stronie: www.praca.gov.pl )
  • dostęp do bazy CV kandydatów na portalu EURES (po zarejestrowaniu się na tym portalu)
  • wsparcie przy rekrutacji pracowników z wybranych państw UE/EFTA: pomoc przy przygotowaniu treści oferty pracy w języku obcym zgodnie z obowiązującymi w EURES standardami, zebranie CV, wstępna selekcja kandydatów z UE/EFTA, pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych za granicą
  • możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w Europie, np.: międzynarodowych targach pracy, Europejskich Dniach Pracy, co zwiększa szanse na znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach.

 

Więcej informacji o usługach EURES:


https://eures.praca.gov.pl/szukasz-pracownika-w-ue/jestes-pracodawca-z-polski 


Wszelkich informacji udziela p. Przemysław Kowalczyk - doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, pok. nr 10, nr tel. (0-41) 36 41 611, adres e-mail: p.kowalczyk@wup.kielce.pl

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo